; จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า 132 ปี : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า 132 ปี


โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า 132 ปี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และพิธีวางศิลารากอาคารบริการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า เทศนาโดย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และประกอบพิธีวางศิลารากโดย ศจ.วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในวันที่ 13 มกราคม 2020 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel และอาคารบริการพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โดยมีคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการ ผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และผู้บริหารหน่วยงานในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมให้เกียรติและแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง