; ข่าวสารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

ข่าวสารโรงพยาบาล


บริการหน่วยแพทย์สาธารณสุขเคลื่อนที่ ร่วมฉลอง 132 ปี
บริการหน่วยแพทย์สาธารณสุขเคลื่อนที่ ร่วมฉลอง 132 ปี
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับ Luke’s Team จากประเทศเกาหลี ให้บริการหน่วยแพทย์สาธารณสุขเคลื่อนที่ ร่วมฉลอง 132 ปี แห่งพันธกิจการบำบัดรักษา
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 132 ปี แห่งพันธกิจการบำบัดรักษา
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 132 ปี แห่งพันธกิจการบำบัดรักษา
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 132 ปี แห่งพันธกิจการบำบัดรักษา โดยได้มีการมอบเสื้อยืด 132 ปี ให้แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกในวันที่ 13 มกราคม 2020
จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า 132 ปี
จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า 132 ปี
จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า 132 ปี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และพิธีวางศิลารากอาคารบริการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดกิจกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็ก ๆ ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล
พิธีนมัสการพระเจ้าครบรอบ 131 ปี และ พิธีมอบถวายอาคารหอพักแพทย์
พิธีนมัสการพระเจ้าครบรอบ 131 ปี และ พิธีมอบถวายอาคารหอพักแพทย์
จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าครบรอบ 131 ปี โรงพยาบาลแมคคอร์มิคและมอบถวาย “อาคารหอพักแพทย์"
พิธีดำหัวผู้บริหารและบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562
พิธีดำหัวผู้บริหารและบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562
โรงพยาบาลฯ จัดพิธีดำหัวผู้บริหาร พิธีดำหัวและประกาศเกียรติคุณบุคลากรเกษียณอายุการทำงาน โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ประจำปี 2562 เทศนาโดย ผู้ปกครองพงษ์ ตนานนท์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 95 ปี
อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง (ทีมผจญเพลิง)
อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง (ทีมผจญเพลิง)
ทีมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง (ทีมผจญเพลิง) ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562
นมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
นมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดแผนกเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก (Chemotherapy Dapartment) เปิดพิธีโดย ศจ.สิงขร รักสกุลใหม่ รักษาการผู้จัดการ และนพ.สุกิจ กิจอำนวยพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการแพทย์ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอผู้ป่วยเฮเลนนิวแมน 2
ผู้แทนจาก สสส. เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ผู้แทนจาก สสส. เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ การบริการด้านสูตินรีเวชฯ ของโรงพยาบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น.
นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี คอร์ต
นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี คอร์ต
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์ เอ็ดวิน ซี. คอร์ต เทศนาโดย ผู้ปกครองธีระพงศ์ ฉิมะวงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในวันที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel