; ข่าวสารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

ข่าวสารโรงพยาบาล


ยินดีต้อนรับผู้จัดการโรงพยาบาล
ยินดีต้อนรับผู้จัดการโรงพยาบาล
นพ.มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ บุคลากรของโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ ศจ.สิงขร รักสกุลใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้...
อบรมและฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจําปี 2566
อบรมและฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยแ...
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจําปี 2566 โดย ทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
กิจกรรม “RDU 2023 Academic day” ครั้งที่ 1
กิจกรรม “RDU 2023 Academic day”...
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้จัดกิจกรรม “RDU 2023 Academic day” ครั้งที่ 1 โดยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรท...
พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566
พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกา...
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมี...
บริการหน่วยแพทย์สาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ หมวดคริสเตียนพระพร
บริการหน่วยแพทย์สาธารณสุขเคลื่อ...
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับทีมเซ้นต์แอนดรูว์จากประเทศสิงคโปร์ และคริสตจักรจีนเชียงใหม่ ได้ให้บริการหน่วยแพทย์สาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพชุมช...
คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างโครงการ Premium Complex of McCormick Hospital
คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลแมคค...
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าตรวจเยี่...
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" ประจำปี 2566
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องใน "วัน...
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้ร่วมจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
ผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
ผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย...
ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ในวันที่ 2...
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส "วันมหิดล" ประจำปี 2566
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส...
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันมหิดล” ประจำปี 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
รางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 20
รางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจกา...
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ร...
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมชมนิทรรศการเน...
วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี วันอันเป็นที่รำลึกสำคัญ “วันมหิดล" เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” พระบิดาแห่งกา...
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้รับโล่รา...
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบา...
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั...
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. คณะผู้ร่วมโครงการ “การบริการวิชาการ Talk and Trip ๒ ตามรอยอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าฯ และคุ้มเจ้าบุรีรัตน์”...
ยินดีต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาล นายแพทย์คีตา  ลอมศรี รังสีแพทย์
ยินดีต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพย...
วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นพ.มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับ นายแพทย์คีตา ลอมศรี รังสีแพทย์ ในโอกาสเข้า...
กิจกรรมแด่ผู้มารับบริการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
กิจกรรมแด่ผู้มารับบริการเนื่องใ...
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้จัดกิจกรรมแด่ผู้มารับบริการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยได้จัดทำเข็มกลัดช่อดอกมะลิ เพื่อให้ผู้รับบริการมอบแด่คุณแม่และบอกรักอวยพรใ...