; ครอบครัวแมคคอร์มิคที่ยอดเยี่ยม : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

ครอบครัวแมคคอร์มิคที่ยอดเยี่ยม