; ชื่นชม พญ.วรุณสิริ แดเนียล -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

ชื่นชม พญ.วรุณสิริ แดเนียล

9  มกราคม  2562

เรื่อง  จดหมายขอบคุณ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แผนกสูติ-นรีเวชและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกท่าน

        ดิฉันคือญาติของ Mrs.Huan  Jin  ห้องพักหมายเลข 308  เข้าพักตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ในช่วง 7 วัน ของการรักษาพยาบาล ฉันรู้สึกได้ถึงความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกสูติ-นรีเวช และการทำงานอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด แพทย์หญิงวรุณสิริ  แดเนียล  นายแพทย์มนัสวี  มะโนปัญญา ด้วยความรัก ความขยันขันแข็งอย่างเต็มที่ การล้างแผล ฉีดยา ของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีต่อผู้ป่วย ที่กระทำเหมือนกันดุจคนในครอบครัว พวกเราทุกคนในครอบครัวรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ด้วยความเคารพ

ผู้ป่วย Mrs.Huan  Jin

9.1.2019


ผู้แปล นางสาวขวัญกมล  คุ้มขำ  ล่ามภาษาจีน