; ตรวจสุขภาพก่อนสมรส -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
ตรวจสุขภาพก่อนสมรส

ตรวจสุขภาพก่อนสมรส

เตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพทั้งสามีและภรรยา ด้วยโปรแกรมคู่รักก่อนสมรส หรือ ก่อนมีบุตร

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน