; ผ่าตัดเบิกตรงกรมบัญชีกลาง -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
ผ่าตัดเบิกตรงกรมบัญชีกลาง

ผ่าตัดเบิกตรงกรมบัญชีกลาง

ผ่าตัดเบิกตรงกรมบัญชีกลาง สะดวกไม่ต้องรอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของข้าราชการและครอบครัว


 

ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ

1. ตรวจสอบสิทธิ์
2. พบแพทย์เฉพาะทาง
3. ประเมินค่าใช้จ่าย
4. ทำนัดผ่าตัด
5. แจ้งลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางก่อนการผ่าตัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนก URและแจ้งราคา 
โทร. 053 - 921757
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.