; พลัดตกตึก 5 ชั้น รอดปาฏิหาริย์ : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

พลัดตกตึก 5 ชั้น รอดปาฏิหาริย์