; วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ด้วยวัคซีน HPV โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567


เงื่อนไขในการให้บริการ

  • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าแพทย์และบริการทางการพยาบาล
  • กรณีซื้อแพ็กเกจแล้วไม่มาฉีดตามนัดทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี
  • กรณีเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีน ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ของโรงพยาบาลว่ามีการแพ้ยาจากวัคซีน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้รับบริการเฉพาะเข็มที่ยังไม่ได้ทำการฉีด