; วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ป้องกันไข้เลือดออก ด้วยวัคซีน สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 80.2% ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล 90.4% ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 4 - 60 ปี ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 เข็ม เว้นห่างกัน 3 เดือน
ไข้เลือดออก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
มาปกป้องครอบครัว.. ด้วยวัคซีนไข้เลือดออกกันเถอะ
วัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่ live-attenuated recombinant dengue2-dengue (Qdenga) ผลิตจากประเทศเยอรมนี สามารถป้องกันต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ได้ถึง 4 สายพันธุ์
  • สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 80.2%
  • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล 90.4%
  • ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 4 - 60 ปี ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 เข็ม เว้นห่างกัน 3 เดือน
* สามารถฉีดได้ทั้งในผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน โดยไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนการฉีดวัคซีน
** สำหรับผู้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออก สามารถฉีดได้ โดยเว้นระยะห่าง 6 เดือน หลังจากหายโรค
อ่านบทความ เรื่อง วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/qGQ2H
สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ 1399 (Call Center)