; วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2024 back to school -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์   2024  back to school

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2024 back to school

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 back to school (สำหรับอายุ 3 - 22 ปี) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2567