; วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2024 -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  ปี 2024

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2024

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2024 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2567