; ศัลยกรรมประสาทและสมอง (Neuro Surgery) -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
ศัลยกรรมประสาทและสมอง (Neuro Surgery)

ศัลยกรรมประสาทและสมอง (Neuro Surgery)

ศัลยกรรมประสาทและสมอง

        ให้การรักษาโดยประสาทศัลยแพทย์ ตรวจรักษาผ่าตัดสมอง เส้นเลือดแตกสมอง เนื้องอกไขสันหลัง กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ  บริการรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีผ่าตัด
  
       
        สอบถามรายละเอียด : โทร. 053-921777 ต่อ แผนก OPD ศัลยกรรม

        ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกศัลยกรรม

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
                             ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดในสมองแตก
อัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมองแตก
การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและสมอง
ภาวะกลืนลำบาก
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ วิธีดูแลและสังเกตอาการที่บ้าน