; ศูนย์รักษาโรคสมองและระบบประสาท : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
ศูนย์รักษาโรคสมองและระบบประสาท

ศูนย์รักษาโรคสมองและระบบประสาท

  

ศูนย์รักษาโรคสมองและระบบประสาท

        ให้การวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำ ไปจนถึงการผ่าตัดสมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและศัลยแพทย์ระบบประสาท

        นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังพร้อมด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ให้สามารถกลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม

        คลินิกศัลยกรรมประสาท
        โดย  นพ.มาโนชเล้าวงค์  
               นพ.ณัฐวุฒิ  เจริญศุภพงศ์

        ให้การรักษาโดยประสาทศัลยแพทย์ ตรวจรักษาผ่าตัดสมอง เส้นเลือดแตกสมอง เนื้องอกไขสันหลัง กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ  บริการรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีผ่าตัด

        เวลาทำการ :
   
        จันทร์ - เสาร์  เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
        อาทิตย์         เวลา 10.00 - 12.00 น.

        สอบถามรายละเอียด : โทร. 053-921777 ต่อ 1111


        คลินิกประสาทวิทยาและคลินิกความจำ
        โดย พญ.นิติภรณ์  สิงห์คำ      

        ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ชาปลายมือปลายเท้า ชาร่างกายครึ่งซีก โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  รักษาความผิดปกติของระบบประสาททุกประเภท

        เวลาทำการ :

        จันทร์ , พุธ  เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
        ศุกร์           เวลา 10.00 - 13.00 น.

        สอบถามรายละเอียด : โทร. 053-921777 ต่อ 1111

         ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกศัลยกรรมยูโรวิทยา (ระบบประสาท) และแผนกอายุรกรรม


        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
                        โดยท่านสามารถตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-921777