; ศูนย์รักษาโรคสมองและระบบประสาท -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
ศูนย์รักษาโรคสมองและระบบประสาท

ศูนย์รักษาโรคสมองและระบบประสาท

  

ศูนย์รักษาโรคสมองและระบบประสาท

        ให้การวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำ ไปจนถึงการผ่าตัดสมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและศัลยแพทย์ระบบประสาท

        นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังพร้อมด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท ให้สามารถกลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม

        คลินิกศัลยกรรมประสาท
        โดย  นพ.มาโนช  เล้าวงค์  
                นพ.ณัฐวุฒิ  เจริญศุภพงศ์

        ให้การรักษาโดยประสาทศัลยแพทย์ ตรวจรักษาผ่าตัดสมอง เส้นเลือดแตกสมอง เนื้องอกไขสันหลัง กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ  บริการรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีผ่าตัด


        สอบถามรายละเอียด : โทร. 053-921777 ต่อ แผนก OPD ศัลยกรรม


        คลินิกประสาทวิทยาและคลินิกความจำ
        โดย พญ.นิติภรณ์  สิงห์คำ      

        ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ชาปลายมือปลายเท้า ชาร่างกายครึ่งซีก โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  รักษาความผิดปกติของระบบประสาททุกประเภท


        สอบถามรายละเอียด : โทร. 053-921777 ต่อ 1111

        ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกศัลยกรรมยูโรวิทยา (ระบบประสาท) และแผนกอายุรกรรม


        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
                             ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-921777