; ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

โปรแกรมประกันราคา ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร * ราคาแพ็คเกจดังกล่าวเป็นการประกันราคาสำหรับผู้ป่วยนอกนเท่านั้น ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2024 - 31 ธันวาคม 2024

ส่องกล้องทางเดินอาหาร