; อายุรกรรมประสาท (Neuro Medicine) -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
อายุรกรรมประสาท (Neuro Medicine)

อายุรกรรมประสาท (Neuro Medicine)อายุรกรรมประสาท (Neuro Medicine)

        ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ชาปลายมือปลายเท้า ชาร่างกายครึ่งซีก โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น


        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1111

        ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกอายุรกรรม

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
                             ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
โรคภาวะสมองเสื่อม
เวียนศีรษะบ้านหมุน