; คลินิกตา (Eye Clinic) -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
คลินิกตา (Eye Clinic)

คลินิกตา (Eye Clinic)

  


คลินิกตา
  (Eye Clinic)

        ตรวจรักษาวินิจฉัยโรคตาโดยจักษุแพทย์ อาทิ สายตาสั้น สายตายาว ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม แผลที่กระจกตา เลเซอร์รักษาต้อหิน ต้อที่เกิดจากโรคเบาหวาน ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา ฯลฯ

        สอบถามรายละเอียด :  โทร. 053-921777 ต่อ 1125

        ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกตา


        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
                             ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
โรคตาแดง
ภาวะตาบอดสี
โรคต้อเนื้อ