; ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

  
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

        ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคตับอักเสบ โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหาร

        สามารถรับการตรวจหาสาเหตุ รวมไปถึงการรักษาได้อย่างเหมาะสมโดยอาศัยกล้องส่องตรวจและบันทึกภาพในระบบวีดีทัศน์

        ตัวอย่าง เช่น แผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร ตลอดจนติ่งเนื้อหรือเนื้องอกขนาดเล็กในลำไส้ใหญ่และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ยังรักษาโรคในระบบทางเดินน้ำดี เช่น การคล้องนิ่วในท่อน้ำดี และการใส่ท่อระบาย (Stent) แก้ปัญหาการตีบตันของระบบทางเดินน้ำดี เป็นต้น

        เวลาทำการ :   
         
              จันทร์            เวลา  09.00 - 11.00 น.
              อังคาร พุธ      เวลา  08.00 - 10.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
              พฤหัสบดี       เวลา  10.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
              ศุกร์ อาทิตย์   เวลา  13.00 - 15.00 น.
              เสาร์             เวลา  09.00 - 11.00 น.

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1111

         ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกศัลยกรรม


        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
                        โดยท่านสามารถตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-921777