; อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and Metabolism) -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)

อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)

        ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมองทำงานบกพร่อง ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย เบาหวาน โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซียมและโรคกระดูกพรุน ฯลฯ
       

        สอบถามรายละเอียด  โทร. 053-921777 ต่อ 1111

        ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกอายุรกรรม

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
                             ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
โรคเบาหวาน
โรคไทรอยด์ชนิดผอม ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
โรคไทรอยด์ชนิดอ้วน ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์