; ศูนย์กระดูกและข้อ : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อศูนย์กระดูกและข้อ 

        โดย  นพ.ธนูศักดิ์  ลักษณานันท์
               นพ.กวิน  สีห์โสภณ
               นพ.อรรถสิทธิ์  คงเมือง

        ให้บริการตรวจรักษาโรคกระดูกเสื่อม ความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

        บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาดังนี้
        - การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูก กระดูกหัก และข้อหัก
        - การรักษาหรือผ่าตัดข้อเข่า ข้อไหล่ผ่านกล้อง
        - การรักษาหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก
        - การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก

        นอกจากนี้ยังบริการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกพรุน

        เวลาทำการ  จันทร์ - อาทิตย์  เวลา 08.00 - 20.00 น.

        สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ 1783

         ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์


        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
        โดยท่านสามารถตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน
ปวดหลัง
ปวดหลัง..ป้องกันไม่ยาก
ปวดข้อมือ