; ศูนย์กระดูกและข้อ -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อศูนย์กระดูกและข้อ 

        ให้บริการตรวจรักษาโรคกระดูกเสื่อม ความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

        บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาดังนี้
        - การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูก กระดูกหัก และข้อหัก
        - การรักษาหรือผ่าตัดข้อเข่า ข้อไหล่ผ่านกล้อง
        - การรักษาหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก
        - การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก

        นอกจากนี้ยังบริการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกพรุน


        สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ แผนก OPD ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 1783

        ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
                             ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน
ปวดหลัง
ปวดหลัง..ป้องกันไม่ยาก
ปวดข้อมือ
โรคเกาต์1
โรคเกาต์2
คำแนะนำในการทำกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม
โรคนิ้วล็อค
โรคข้อเข่าเสื่อม
เส้นเอ็นข้อไหล่อักเสบ