; อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology) -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology)

อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology)อายุรกรรมโรคมะเร็ง (Oncology)

        ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคมะเร็ง อาทิ พันธุกรรม อาหาร พฤติกรรม ฯลฯ  และตรวจ
วินิจฉัยรักษาโดยอายุรแพทย์โรคมะเร็ง ประเมินสุขภาพผู้ป่วย ตรวจหามะเร็งด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ  MRI  CT SCAN  Mammogram  Ultrasound  ตรวจชิ้นเนื้อ  วางแผนวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว โดยร่วมกับทีมแพทย์สหสาขาผู้เชี่ยวชาญรักษาด้านโรคมะเร็ง

        สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ 1111

        ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกอายุรกรรม

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
                             ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งเต้านม
การตรวจแมมโมแกรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
มะเร็งปากมดลูก
มารู้จักโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งปอด