; คลินิกหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Clinic) -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
คลินิกหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Clinic)

คลินิกหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Clinic)    

คลินิก หู คอ จมูก  (Ear Nose Throat Clinic)

        ให้บริการตรวจรักษาโรคทาง หู คอ จมูก โดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ อาทิ หูน้ำหนวกเรื้อรังแก้วหูทะลุ ต่อมทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ไทรอยด์  และการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินด้วยเครื่อง Audiogram 

        สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1126

        ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกหู คอ จมูก

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
                             ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
ภาวะหยุดหายใจในเด็ก
เวียนศีรษะบ้านหมุน
การตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด OAE (Otoacoustic emission)
ภูมิแพ้ รู้ไว้ไม่แพ้
นอนกรน หลับลึกหรือหลับร้าย
โรคไทรอยด์ชนิดอ้วน ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ (Hypothyroid)
โรคไทรอยด์ชนิดผอม ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroid คอพอกเป็นพิษ)
คออักเสบ (Pharyngitis)
การผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillitis)
โรคทอนซิลอักเสบ
โพรงจมูกและไซนัสอักเสบ
เสียงแหบ
คอพอก