; สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

    

      

      

คลินิกสูตินรีเวช (Obstetrics-Gynecology)

        ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางสูตินรีเวช โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ การตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เนื้องอกของมดลูกและรังไข่ ภาวะหมดระดู ฝากครรภ์ ดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพหลังคลอด ให้คำปรึกษาก่อนสมรส ให้คำปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก ฯลฯ  โดยทีมสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์

        เวลาทำการ

        แผนกมารดาและทารก 
             วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา  08.00 - 16.00 น.
             วันเสาร์             เวลา  08.00 - 12.00 น.

             หยุด วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
             
             สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ 1127

        แผนกนรีเวช 
             วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี   เวลา  08.00 - 16.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.
             วันอังคาร ศุกร์              เวลา  08.00 - 16.00 น.
             วันเสาร์                       เวลา  08.00 - 16.00 น.
             วันนักขัตฤกษ์               เวลา  08.00 - 12.00 น.
             หยุด วันอาทิตย์
             
             สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ 1120


         ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกสูตินรีเวช        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
        โดยท่านสามารถตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
สตรีตั้งครรภ์กับการรับมือโรคไทรอยด์
โรคไทรอยด์ชนิดผอม ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
โรคไทรอยด์ชนิดอ้วน ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์

การดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และพัฒนาการทารกในครรภ์