; สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

    

      

      

คลินิกสูตินรีเวช (Obstetrics-Gynecology)

        ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางสูตินรีเวช โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ การตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เนื้องอกของมดลูกและรังไข่ ภาวะหมดระดู ฝากครรภ์ ดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพหลังคลอด ให้คำปรึกษาก่อนสมรส ให้คำปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก ฯลฯ  โดยทีมสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์

        เวลาทำการ

        แผนกมารดาและทารก 
             วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา  08.00 - 16.00 น.
             วันเสาร์              เวลา  08.00 - 12.00 น.

             หยุด วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
             
             สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ 1127

        แผนกนรีเวช 
             วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี   เวลา 08.00 - 16.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.
              วันศุกร์                                       เวลา 08.00 - 16.00 น.
              วันเสาร์ และวันนักขัตฤกษ์         เวลา 08.00 - 12.00 น.

             หยุด วันอาทิตย์
             
             สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921777 ต่อ 1120


        ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกสูตินรีเวช

        หมายเหตุ : วันและเวลาทำการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             เพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาตรวจเช็คข้อมูลกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
                             ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-921777


บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
สตรีตั้งครรภ์กับการรับมือโรคไทรอยด์
ความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
รู้ทันไวรัส HPV ตัวร้าย สาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก
เชื้อราในช่องคลอด
ภาวะตกเลือดหลังคลอด
คำแนะนำสำหรับบิดามารดาในการดูแลทารกที่บ้าน
ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์นอกมดลูก
การดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และพัฒนาการทารกในครรภ์