; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : หน้าแรก
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ห่วงใยใส่ใจในสุขภาพ ผู้รับบริการทุกท่าน จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น สุภาษิต 3:5-6 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย และเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก สดุดี 46:1

ให้การดูแลรักษาและบริการที่ดี

MAKES GOOD CARE

ตามอย่างพระคริสต์

CHRIST CENTERED

ดูแลชีวิตแบบองค์รวม

HUMANIZED CARE
ค้นหาแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค

แพคเกจ & โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพคเกจต่างๆ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

บริการทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์และคลินิก

Tel.053-921777

Fax.053-921734

บริการทางการแพทย์

ข่าวสารโรงพยาบาล


บทความสุขภาพ