; โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai : หน้าแรก

ให้การดูแลรักษาและบริการที่ดี

MAKES GOOD CARE

ตามอย่างพระคริสต์

CHRIST CENTERED

ดูแลชีวิตแบบองค์รวม

HUMANIZED CARE
ค้นหาแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค

แพคเกจ & โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพคเกจต่างๆ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

บริการทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์และคลินิก

Tel.053-921777

Fax.053-921734

บริการทางการแพทย์

ข่าวสารโรงพยาบาล


บทความสุขภาพ