; หน้าแรก-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital ChiangMai

ให้การดูแลรักษาและบริการที่ดี

MAKES GOOD CARE

ตามอย่างพระคริสต์

CHRIST CENTERED

ดูแลชีวิตแบบองค์รวม

HUMANIZED CARE
ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA (Hospital Accreditation)
ค้นหาแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค

แพคเกจ & โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพคเกจต่างๆ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

บริการทางการแพทย์

ศูนย์การแพทย์และคลินิก

บริการทางการแพทย์

ข่าวสารโรงพยาบาล


บทความสุขภาพ